Acetylen technický 8kg 50l (Cena za plyn)


Kód:

ACETYLEN 8 Kg
Hmotnost:8 kg

Cena:

2 600,- Kč (bez DPH)
 3 146,- Kč (vč. DPH)Dopravu je nutné sjednat individuálně na základě odběratelské smlouvy a množství lahví.

Plyn Acetylen technický 8kg, objem láhve 50 l, cena za náplň.

  •  Tlaková láhev do pronájmu za 1500,- Kč na rok bez DPH
     
  • Osobní převzetí - sklady Prostějov/ Olomouc 
Chemický vzorec C2H2
Molekulární hmotnost 26,038 g.mol -1
Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 0,908
Kritický tlak 6,19 MPa
Kritická teplota 35,2 °C
Bod varu -75 °C
Mez výbušnosti se vzduchem 1,5 až 80,5 % obj.
  s kyslíkem 1,5 až 92 % obj.