hello world

ARGON MIX 82/18% 50l 200 bar (Cena za plyn)


Kód:

ARGON MIX 50l 200 Bar
Hmotnost:50 kg

Cena:

1 950,- Kč (bez DPH)
 2 360,- Kč (vč. DPH)Dopravu je nutné sjednat individuálně na základě odběratelské smlouvy a množství lahví.

PLYN ARGON MIX svařovací plyn 18% CO2 v Argonu, objem plnění 200 bar 12,3 M3, cena za náplň plynu

 • Tlaková láhev do pronájmu za 1500,- Kč na rok bez DPH
 • Pouze osobní převzetí - sklady Prostějov/ Olomouc
 • Složení: Argon 82%, CO2 18%

Vhodný pro svařování metodou MAG, konstrukční prvky, halové díly, jeřáby.
Princip metody MIG/MAG svařování -  Při MIG / MAG svařování hoří elektrický oblouk mezi odtavující se drátovou elektrodou a základním materiálem. Drát je veden k základnímu materiálu jako přídavný materiál přes podávací zařízení a taví se v elektrickém oblouku. Ochranný plyn proudí okolo drátové elektrody a chrání svarovou lázeň před vlivy okolního prostředí. Jelikož se ochranná atmosféra přímo podílí na tvorbě prostředí, v němž hoří elektrický oblouk, lze úpravou jejího složení výrazně ovlivnit proces svařování. MIG / MAG svařování se vyznačuje vysokou bezpečností procesu, opakovatelností kvality a dobrým odtavovacím výkonem.

 • Aplikace -  Všechny druhy MAG svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.
 • MAG svařování plnými i trubičkovými dráty.
 • Přepravní informace - Stlačený plyn
   
 • Řádný přepravní název  - Stlačený plyn UN Nr 1956 ADR/RID Třída 2 Klasifikační kód 1 A 
   
 • Bezpečnostní list N
   
 • Fyzikální vlastnosti Relativní hustota- těžší než vzduch
   
 • Barva - bezbarevný
   
 • Zápach - žádný.
   


Vlastnosti Identifikace rizik: ve vysokých koncentracích může způsobit zadušení
Stupeň hořlavosti: nehořlavý
Osobní ochrana: zajistit adekvátní ventilaci 
Příslušenství láhve Připojení redukčního ventilu: DIN 477 - 6 ( W21.8 x 1/14” ) B
arva horní zaoblené části: jasně zelená (RAL 6018)