Tlakové láhve na CO2

Tlakové láhve CO2 ve všech běžných objemech skladem.
 

Ceny pro plnění plynů naleznete zde -  http:// http://mstechnika.cz/technicke-plyny

 • Láhve jsou nově osazeny uzavírací ventily GCE s výstupem G 3/4" nebo G 1/2"
   
 • Láhve mají novou tlakovou zkoušku, která je vyražena vedle výrobního čísla.
   
 • Revize je u REPAS lahví na 5 let, u nových lahví je to na 10 let (200BAR). 
   
 • U obou typů lahví je možné revizi periodicky obnovit.
   
 • Nová revize na tlakvé láhve na CO2 za cenu 250,- Kč s DPH/ Kus (do objemu 20l)
   
 • Láhve lze dodat prázdné i plné.
CO2 se plní kapalnou formou na váhu, nikoliv na tlak. Běžný tlak plné láhve CO2 je při teplotě 20°C asi 55 Bar
Při ponechání láhve CO2 na přímém slunci dojde ke zvýšení tlaku až na 190 Bar a dojde k protržení bezpečnostní pojistky. Objem láhve potom vysněží, jako běžný hasící přístroj. Pojistka se následně musí vyměnit a láhev znovu naplnit.


Při objednání plné láhve přepravcem je nutné objednat typ s ocelovým kloboukem, případně plastovým madlem ventilu pro bezpečnost přepravy. V letních měsících se CO2 neposílá.
Plastové madlo slouží také k lepší manipulaci .
Plná láhev o objemu 8,2 l s 6 Kg náplní váží  22 Kg
Někteří přepravci si vyhrazují převážet tlakové láhve pouze na malé paletě pod normou ADR.

  Filtr plynů:
Řazení: