hello world

Argon Mix Láhev s plynem 50l 200 bar (Cena za plyn)


Kód:

ARGON MIX 50l 200 Bar
Hmotnost:50 kg

Cena:

1 890,- Kč (bez DPH)
 2 287,- Kč (vč. DPH)Dopravu je nutné sjednat individuálně na základě odběratelské smlouvy a množství lahví.

ARGON MIX láhev s plynem 18% CO2 v Argonu 200 Bar, 12,3 M3

 Cena za náplň s plynem

 • Tlaková láhev do pronájmu za 1500,- Kč na rok bez DPH
 • Pouze osobní převzetí - sklady Prostějov/ Olomouc
 • Smluvním zákazníkům v obou reegionech Prostějov i Olomouc technické plyny zavážíme


Vhodný pro svařování metodou MAG, konstrukční prvky, halové díly, jeřáby.
Princip metody MIG/MAG svařování -  Při MIG / MAG svařování hoří elektrický oblouk mezi odtavující se drátovou elektrodou a základním materiálem.
Drát je veden k základnímu materiálu jako přídavný materiál přes podávací zařízení a taví se v elektrickém oblouku. Ochranný plyn proudí okolo drátové elektrody a chrání svarovou lázeň před vlivy okolního prostředí.
Jelikož se ochranná atmosféra přímo podílí na tvorbě prostředí, v němž hoří elektrický oblouk, lze úpravou jejího složení výrazně ovlivnit proces svařování. MIG / MAG svařování se vyznačuje vysokou bezpečností procesu, opakovatelností kvality a dobrým odtavovacím výkonem.

 • Aplikace -  Všechny druhy MAG svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.
 •  
 • MAG svařování plnými i trubičkovými dráty.
 • Přepravní informace - Stlačený plyn
   
 • Řádný přepravní název  - Stlačený plyn UN Nr 1956 ADR/RID Třída 2 Klasifikační kód 1 A 
   
 • Bezpečnostní list N
   
 • Fyzikální vlastnosti Relativní hustota- těžší než vzduch
   
 • Barva - bezbarevný
   
 • Zápach - žádný.