Kyslík technický 2.5 20l 200 bar (Cena za plyn)


Kód:

Kyslík 20l 200 Bar

Cena:

500,- Kč (bez DPH)
 605,- Kč (vč. DPH)Dopravu je nutné sjednat individuálně na základě odběratelské smlouvy a množství lahví.

 Tlaková láhev s kyslíkem o čistotě 2.5, objem plnění 200 BAR/ 4,3 M3, cena za plyn. 

Tlaková láhev do pronájmu za 1500,- Kč na rok bez DPH.
Osobní převzetí - sklady Prostějov/ Olomouc

Chemický vzorec O2
Molekulární hmotnost 32,00 g.mol-1
Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 1,105
Kritický tlak 5,04 MPa
Kritická teplota -118,6 °C
Bod varu -183,0 °C (při tlaku 101,325 kPa)

Řezání kyslíkem patří mezi nejstarší metody dělení kovových materiálů a spolu s plazmovým a laserovým dělením je stále nejpoužívanější metodou ve strojírenství a to v ruční i v automatizované formě. Je to jednoduchý proces založený na spalování předem předehřátého materiálu na zápalnou teplotu v proudu kyslíku. Kyslík má také kromě spalování materiálu důležitou funkci při vyfukování produktů spalování – oxidů železa (FeO,Fe2O3,Fe3O4) ve formě strusky z řezné spáry.

Kyslíkem je možné řezat nelegované a nízkolegované ocele. Kromě samotného kyslíku, pro který je důležitá minimální čistota 2.5 (99,5) je pro tuto metodu nezbytný i hořlavý plyn, který dokáže (obohacený kyslíkem pro lepší spalování) nahřát řezaný materiál na zápalnou teplotu a tím nastartovat celý proces. Tento plyn musí mít vysokou teplotu plamene, vysokou rychlost hoření a vysokou intenzitu v primárním pásmu plamene, aby ohřev místa řezu byl co nejrychlejší a tím se co nejvíce zefektivnil celý proces a snížila se spotřeba tohoto hořlavého plynu pro předehřev.