hello world

Acetylen technický 10kg 50l (cena za plyn)


Kód:

ACETYLEN 10 Kg 50 l
Hmotnost:10 kg

Cena:

2 800,- Kč (bez DPH)
 3 388,- Kč (vč. DPH)Dopravu je nutné sjednat individuálně na základě odběratelské smlouvy a množství lahví.

Plyn Acetylen technický 50l láhev - 10 kg náplně, cena za náplň 10 Kg

  •  Tlaková láhev do pronájmu za 1500,- Kč na rok bez DPH
     
  • Osobní převzetí - sklady Prostějov/ Olomouc
Chemický vzorec C2H2
Molekulární hmotnost 26,038 g.mol -1
Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 0,908
Kritický tlak 6,19 MPa
Kritická teplota 35,2 °C
Bod varu -75 °C
Mez výbušnosti se vzduchem 1,5 až 80,5 % obj.
  s kyslíkem 1,5 až 92 % obj.

 

čistota plynu 2.5