Pojistky - Suché předlohy - Pojistky proti zpětnému šlehu

SUCHÉ PŘEDLOHY GCE

Pojistky proti zpětnému šlehnutí  jsou nepostradatelným ochranným prvkem při práci s hořlavými plyny i kyslíkem. Povinnost použít pojistky proti zpětnému šlehnutí - suché předlohy při autogenních procesech definuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/200 Sb.
 

Doplňující informace:

EIGA, ČATP, dodavatelé technických plynů i výrobce zařízení doporučují použít pojistky proti zpětnému šlehnutí - suché předlohy pro vyšší bezpečnost práce s hořlavými plyny i kyslíkem použitým při autogenních procesech, kdy vzniká vysoké riziko zpětného šlehnutí, zahoření hadice, redukčního ventilu a následně výbuchu.
V souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a souvisejících platných norem je povinnost pravidelně, a to minimálně 1x ročně přezkoušet správnou funkci suché předlohy a zároveň vést k výrobku provozní dokumentaci. Toto přezkoušení lze zajistit prostřednictvím naší firmy (MS TEchniaka Pro s.r.o. www.mstechnika.cz), nebo GCE zkušebních středisek.
Tyto pojistky proti zpětnému šlehnutí lze bez přezkoušení správné funkce využívat po dobu maximálně 12 měsíců

                                      


  Stránky:   1 2 > >|
  Na stránce:
  Filtr plynů:
Řazení:
  Stránky:   1 2 > >|