hello world

Suché předlohy - Pojistky proti zpětnému šlehu

SUCHÉ PŘEDLOHY GCE

Pojistky proti zpětnému šlehnutí  jsou nepostradatelným ochranným prvkem při práci s hořlavými plyny i kyslíkem. Povinnost použít pojistky proti zpětnému šlehnutí - suché předlohy při autogenních procesech definuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/200 Sb.

Doplňující informace:

EIGA, ČATP,  výrobce tech.plynů a zařízení doporučují použít  - suché předlohy pro vyšší bezpečnost práce s hořlavými plyny a kyslíkem - při autogenních procesech, kdy vzniká vysoké riziko zpětného šlehnutí, zahoření hadice, redukčního ventilu a následně výbuchu.
V souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a souvisejících platných norem je povinnost pravidelně, a to minimálně 1x ročně přezkoušet správnou funkci suché předlohy.

                                      


  Stránky:   1 2 > >|
  Na stránce:
  Filtr plynů:
Řazení:
  Stránky:   1 2 > >|