hello world

GCE Spořiče plynu

Varianta pro vstupní tlak 300 bar na vyžádání.
Pokud přerušíte svařování, stoupne v hadici tlak ochranného plynu. Při opětovném zmáčknutí spouště hořáku je
nashromážděný plyn v ypuštěn bez užitku ven do okolí. Proč se toto děje?
Součinitel zv ýšení tlaku po uzavření redukčního ventilu „R“ (tzn. není odběr plynu – svařování je přerušeno) může
být dle platné normy EN ISO 2503 až 30% u jednostupňového redukčního ventilu (ventily, které se běžně používa
-
jí). Zv yšuje -li se tlak, zv yšuje se zároveň i množství plynu v hadici, které bez užitku v yfouknete ven do okolí.
U standardního jednostupňového redukčního ventilu při přerušení a opětovném zahájení svařování dochází vždy
k dočasnému nav ýšení průtoku plynu o desítky procent. ECOSAVER koeficient „R“ snižuje k nule a z toho důvodu
nedochází k nárůstu tlaku v hadicích. Spotřeba plynu je v porovnání s běžnými redukčními ventily podstatně nižší.
Máte -li nastaveno na ECOSAVERu např. 12 l/min, přerušíte svařování a znovu stisknete spoušť hořáku, je průtok
plynu opět na původně nastavené hodnotě 12 l/min již od začátku svařování a nedochází k dočasnému nav ýšení
průtoku plynu.
K nejvyšším úsporám dochází při bodování, krátkých svarech a zároveň máte-li dlouhé propojovací hadicové vedení.
PROČ POUŽÍVAT ECOSAVER?
Prodloužená záruk a 3 roky.
G arantujeme, že se Vám investice do ECOSAVERu vždy v yplatí.
E CO S AV E R
Varianta pro vstupní tlak 300 bar na vyžádání.
Pokud přerušíte svařování, stoupne v hadici tlak ochranného plynu. Při opětovném zmáčknutí spouště hořáku je
nashromážděný plyn v ypuštěn bez užitku ven do okolí. Proč se toto děje?
Součinitel zv ýšení tlaku po uzavření redukčního ventilu „R“ (tzn. není odběr plynu – svařování je přerušeno) může
být dle platné normy EN ISO 2503 až 30% u jednostupňového redukčního ventilu (ventily, které se běžně používa
-
jí). Zv yšuje -li se tlak, zv yšuje se zároveň i množství plynu v hadici, které bez užitku v yfouknete ven do okolí.
U standardního jednostupňového redukčního ventilu při přerušení a opětovném zahájení svařování dochází vždy
k dočasnému nav ýšení průtoku plynu o desítky procent. ECOSAVER koeficient „R“ snižuje k nule a z toho důvodu
nedochází k nárůstu tlaku v hadicích. Spotřeba plynu je v porovnání s běžnými redukčními ventily podstatně nižší.
Máte -li nastaveno na ECOSAVERu např. 12 l/min, přerušíte svařování a znovu stisknete spoušť hořáku, je průtok
plynu opět na původně nastavené hodnotě 12 l/min již od začátku svařování a nedochází k dočasnému nav ýšení
průtoku plynu.
K nejvyšším úsporám dochází při bodování, krátkých svarech a zároveň máte-li dlouhé propojovací hadicové vedení.
PROČ POUŽÍVAT ECOSAVER?
Prodloužená záruk a 3 roky.
G arantujeme, že se Vám investice do ECOSAVERu vždy v yplatí.
E CO S AV E R

GCE SPOŘIČE PLYNU, ECOSAVER


Pokud přerušíte svařování, stoupne v hadici tlak ochranného plynu. Při opětovném zmáčknutí spouště hořáku je nashromážděný plyn vypuštěn bez užitku ven do okolí. Proč se toto děje?

Součinitel zvýšení tlaku po uzavření redukčního ventilu „R“ (tzn. není odběr plynu – svařování je přerušeno) může být dle platné normy EN ISO 2503 až 30% u jednostupňového redukčního ventilu (ventily, které se běžně používají).

Zvyšuje-li se tlak, zvyšuje se zároveň i množství plynu v hadici, které bez užitku vyfouknete ven do okolí.U standardního jednostupňového redukčního ventilu při přerušení a opětovném zahájení svařování dochází vždy k dočasnému navýšení průtoku plynu o desítky procent. ECOSAVER koeficient „R“ snižuje k nule a z toho důvodu nedochází k nárůstu tlaku v hadicích. Spotřeba plynu je v porovnání s běžnými redukčními ventily podstatně nižší.

Máte-li nastaveno na ECOSAVERu např. 12 l/min, přerušíte svařování a znovu stisknete spoušť hořáku, je průtok plynu opět na původně nastavené hodnotě 12 l/min již od začátku svařování a nedochází k dočasnému navýšení průtoku plynu.

K nejvyšším úsporám dochází při bodování, krátkých svarech a zároveň máte-li dlouhé propojovací hadicové vedení.

  Filtr plynů:
Řazení: