hello world

Chladiva pro klimatizace a tepelná čerpadla

Chladiva pro klimatizace a okruhy tepelných čerpadel

v lahvích pro plnění objemu 10 Kg, 12 Kg a 50 Kg 

Prodej na základě odběratelské smlouvy i jednorázové akce proti vratné kauci 1000,- Kč za tlakovou láhev.
K dodání na skladech Olomouc, Prostějov a Zlín , případně rozvoz do 20 Km od místa skladu.
 • Chladivo R 134 A
  Chladivo R 507
  Chladivo R 404 A

  Chladivo R 407 H
  Chladivo R 407 C

  Chladivo R 410 A
   


  V případě potřeby odběru na fyzickou osobu nás prosím kontaktujte na čísle +420 606 607 330 
 • Na základě nové legislativy, která je od 1. 1. 2015 v platnosti (Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech) je omezena možnost volného prodeje. 

  Abychom Vám mohli chladivo vydat, potřebujeme kopii osvědčení, které Vás opravňuje vykonávat servis klimatizačních systémů motorových vozidel obsahující fluorované skleníkové plyny spadající do oblasti působnosti směrnice 2006/40/ES nebo Nařízení (ES) č. 307 a 308/2008
 •  

Řazení: