hello world

Vysokotlaké flexibilní hadice

Vysokotlaké flexibilní hadice

pro Argon, Kyslík, Dusík, Acetylen, Formovací plyny, Vodík, Vzduch