GCE Suché předlohy - pojistky

Suché předlohy - pojistky proti zpětnému šlehu

Doplňující informace:

EIGA, ČATP, dodavatelé technických plynů i výrobce zařízení doporučují použít pojistky proti zpětnému šlehnutí - suché předlohy pro vyšší bezpečnost práce s hořlavými plyny i kyslíkem použitým při autogenních procesech, kdy vzniká vysoké riziko zpětného šlehnutí, zahoření hadice, redukčního ventilu a následně výbuchu.

V souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a souvisejících platných norem je povinnost pravidelně, a to minimálně 1x ročně přezkoušet správnou funkci suché předlohy a zároveň vést k výrobku provozní dokumentaci. Toto přezkoušení lze zajistit prostřednictvím GCE autorizovaných zkušebních středisek (bližší informace na www.gce.cz). Tyto pojistky proti zpětnému šlehnutí lze bez přezkoušení správné funkce využívat po dobu maximálně 12 měsíců. Pravidelným přezkoušením správné funkce suché předlohy lze životnost pojistky pravidelně prodlužovat. Doporučená maximální životnost je 5 let od 
                                         uvedení do provozu s ohledem na zaručení maximální 
                                         bezpečnosti pro uživatele.


  Stránky:   1 2 > >|
  Na stránce:
  Filtr plynů:
Řazení:
  Stránky:   1 2 > >|