hello world

VECTOR DIGITAL -Invertory TIG-AC/DC, Plasmy

VECTOR DIGITAL - průmyslové invertory TIG AC/DC, Plasmy

Pulzování TIG
Konvenční pulzování

Diagram pro konvenční pulzování TIG.Střídání svařovacího a pulzního proudu typicky v rozmezí frekvence 1 – 10 Hz. Pracuje na principu natavení materiálu při svařovacím proudu a ochlazení při pulzním proudu. Pro svařování tenkých materiálů díky menšímu ohřátí svařence pouze při svařovacím proudu. Výborné pro přemostění mezer s přídavným materiálem. Svarová housenka i bez přídavného materiálu. Zlepšená kontrola nad svarovou lázní.

 

 
Vysokorychlostní pulzování

Pulzování s vysokou frekvencí mezi svařovací a pulzním proudem.
Výsledkem je maximálně stabilní oblouk se zvýšeným průvarem při vyšší rychlosti svařování.
Obvyklý rozsah frekvence 100 Hz – 500 Hz.

Vysokorychlostní pulzování TIG.


Řazení: